Dragons of Newport Business Club - Every Wednesday

Event Sponsor

 

Dragons of Newport are pleased to announce Torfaen Business Voice as the event sponsors for our next free, open networking event on 12th September 2018.

 

Would you like to do business in Cwmbran, Pontypool & Blaenavon?

Be part of Torfaen’s longest established networking club

Torfaen Business Voice

Torfaen Business Voice

Torfaen Business Voice is a thriving, welcoming networking club in south wales providing a wealth of opportunities for companies to meet, discuss issues that affect them and hear from inspirational speakers. Attracting companies from a range of sectors including professional services, creative and design through to IT and training, it’s a successful partnership developed over the last 16 years between local businesses and Torfaen County Borough Council.

TBV has a membership of over 70 businesses and meets quarterly for facilitated networking, guest speakers and an evening buffet.

The cost of joining TBV starts are just £72, which covers membership until December 2019.

Our next event is on Thursday 20th September 2018 5:00pm start at Greenmeadow Golf Club, Cwmbran

Hoffech chi gynnal busnes yng Nghwmbrän, Pont-y-pfill a Blaenafon?

Byddwch yn rhan o'r clwb rhwydweithio a sefydlwyd hiraf yn Nhorfaen

Torfaen Business Voice

Llais Busnes Torfaen

Mae Llais Busnes Torfaen yn glwb rhwydweithio ffyniannus, croesawgar yn ne Cymru sy’n rhoi llwyth o gyfleoedd i gwmnïau i gwrdd, trafod materion sy’n eu heffeithio a chlywed gan siaradwyr ysbrydoledig. Yn denu cwmnïau o amrywiaeth o sectorau gan gynnwys gwasanaethau proffesiynol, creadigol a dylunio at TG a hyfforddiant, mae’n bartneriaeth lwyddiannus sydd wedi datblygu dros y 16 mlynedd diwethaf rhwng busnesau lleol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Mae gan LBT aelodaeth o dros 70 0 fusnesau ac mae'n cyfarfod bob chwarter i hwyluso rhwydweithio, siaradwyr gwadd a bwffe gyda'r nos.

Mae'r gost o ymuno ä LIBT yn dechrau o E72 yn unig, sy'n cynnwys aelodaeth tan Ragfyr 2019.

Ein digwyddiad nesaf: Dydd lau 20 Medi 2018 cychwyn am 5:00pm Clwb Golff Greenmeadow, Cwmbrän

Visit the Torfaen Business Voice website for more information.

 

 

Join Our Mailing List

Testimonials

An excellent, well attended, enjoyable Networking Event and you should all be very proud of yourselves for organising such a successful morning.

Vivienne White
Business Development Manager